Finansal Raporlama, Veri Analitiği, Müşavirlik, Denetim, Vergi, Muhasebe|Accountants-Advisors-Audit-Tax-Bookkeping-Advisory

Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

Dışardan izleme yoluyla artılarınızın ve eksilerinizin bölüşümüne katılım sağlar

Raporlama

TÜBİTAK - TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında “Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu” için denetim süreçlerini yürüterek rapora bağlayabiliriz. Şirket gereksinimlerini karşılamak maksadıyla ihtiyaç duyulan finansal analiz raporlarına katkı sağlıyoruz. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında hazırlanan raporların mevzuata uygun hale getirilmesiyle finansal tablo kullanıcılarına daha faydalı bilgi sunma gayesindeyiz.

Denetim

Bilgisayarlı denetim uygulamalarıyla şirket faaliyetlerinin kontrolü, bağımsız denetim öncesi süreçlerin tasarlanması, dokumanların fiziksel ve yasal mevzuat uygunluğunun değerlendirmesi

Vergi, Finans, Kredi & Varlık

Vergi planlamasına mı ihtiyacınız var? KDV iadesi almanın riski nelerdir? Finansal planlama ile hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olma konusunda ve daha birçok konuda strateji geliştiriyoruz.

Finansal Veri Analitiği

İstatistiksel, ekonometrik yöntemlerle; finansal durumunuza etki eden olayları daha iyi tanımak için verilerinizi inceleyebiliriz. Veri tanıma, işleme ve görselleştirme imkanlarıyla projelerinizi uzaktan takip edebilir, projelerinizle ilgili nitel ve nicel bulgulara ulaşabiliriz. Zamana bağlı meydana gelen olaylarınızın gelecekteki durumları hakkında öngörü imkanlarının varlığını araştırabiliriz. Yöneylem araştırmasıyla az sayıda değişkenin bulunduğu kararlarınızın yerindeliğini test edebiliriz.

•Veri girişi, alımı ve yönetimi
•Rapor ve grafik tasarımı
•İstatistiksel ve matematiksel analiz
•İş planlama, tahmin ve karar desteği
•Varlık Sorumluluk Yönetimi, Piyasa Riski ve Nicel Finansal Modelleme dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) finansal hizmet danışmanlığı kapsamında proje desteği
•‎Çoğunlukla‎‎ nicel ve nitel özelliklere‎‎ sahip büyük veri kümelerine dayalı kodlama, test, uygulama, model geliştirme ve doğrulama
•Devam eden/tamamlanan projeler veya Ar-Ge faaliyetler ile ilgili gerekli belgeleri/sunumları sağlamak
•‎Yazılım uygulamaları ve desteği için iş ve BT ekipleri / dış satıcılar arasında koordinasyon desteği‎ sunmak
•Proje ilerlemesini tanımlamak ve izlemek, sorunları çözmek ve düzeltici eylemlerde bulunmak,‎
‎•Ekonomik analiz, tahmin, ekonomik ve finansal modelleme, zaman serisi analizi, finansal raporlama ve zaman serisi verilerinin işlenmesi,araştırma tasarımı ve veri toplama‎

© Copyright 2020

Bilgi maliyetlidir; zeka hayat kazandırır.

CONTACT FORM


ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ