Mali Veri Analizi | Muhasebe | Denetim

Muhasebe, Defter Tutma ve Denetim Faaliyetleri; Vergi Müşavirliği


english german arabic turkish русский chinese


Dışardan izleme yoluyla artılarınızın ve eksilerinizin bilgi bölüşümüne destek sunar

Raporlama

• Mekâni esasiyet ve aidiyet ile mâna kazanan ekonomik süreçlerin özbilincine ait üst katmanları tanımanıza imkân sunuyoruz
• TÜBİTAK - TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında “mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu” için denetim süreçlerini yürüterek rapora bağlayabiliriz. Ajans mali destek programları başvuru ve süreçlerinde bağımsız değerlendirici olarak bulunabiliriz. Şirket gereksinimlerini karşılamak maksadıyla ihtiyaç duyulan finansal analiz raporlarına katkı sağlıyoruz. Uluslararası finansal raporlama standartları kapsamında hazırlanan raporların mevzuata uygun hale getirilmesiyle finansal tablo kullanıcılarına daha faydalı bilgi sunma gayesindeyiz.

Denetim

• Genel idari destek sağlamak ve genel finansal sağlığı koruyan muhasebe uygulamalarını denetlemekten sorumluluk duyuyoruz. Bilgisayarlı denetim uygulamalarıyla şirket faaliyetlerinin kontrolü, bağımsız denetim öncesi süreçlerin tasarlanması, dokumanların fiziksel ve yasal mevzuat uygunluğunun değerlendirilmesine hazırlık yapıyoruz.
• Gerçek faydalanıcının tespiti için analitik süreçleri takip ediyoruz.

Vergi, Finans, Kredi & Varlık

• Sermayeden ziyade şahsi mesai, ilmi veya mesleki bilgiyle ihtisasa dayalı ticari mahiyette olmayan işleri şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabımıza faal ediyoruz.
• Politika belirleme ve mevzuat geliştirme işlemlerinize destek sağlıyoruz.
• Vergi planlamasına mı ihtiyacınız var? KDV iadesi almanın riski nelerdir? Finansal planlama ile hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olma konusunda ve daha birçok konuda strateji geliştiriyoruz.

Finansal Veri Analitiği

• Ekonomik kaynaklar ve işletmeye karşı ileri sürülebilen talep haklarına ait bilgilerin analizini yapıyoruz.
• Her iki tarafa fayda sağlayacaksa; finansal süreçlere dair volum, tempo, ritm, perde, tını gibi becerikli, profesyonel, ahlâklı, sağlam, güçlü anlatım biçimleriyle çalışabiliyoruz.
• Yeterli iyi kalitede olması için verilerin geri bildirimlerini; gösterdiğiniz çabadan başarı sağlanması için takip ediyoruz.
• İstatistiksel, ekonometrik yöntemlerle; finansal durumunuza etki eden olayları daha iyi tanımak için verilerinizi inceleyebiliriz. Veri tanıma, işleme ve görselleştirme imkanlarıyla projelerinizi uzaktan takip edebilir, projelerinizle ilgili nitel ve nicel bulgulara ulaşabiliriz. Zamana bağlı meydana gelen olaylarınızın gelecekteki durumları hakkında öngörü imkanlarının varlığını araştırabiliriz. Yöneylem araştırmasıyla az sayıda değişkenin bulunduğu kararlarınızın yerindeliğini test edebiliriz.

Analitik süreç yönetimi için imkân tanıyoruz:
• Veri toplama, girişi, alımı ve yönetimi
• Rapor ve grafik tasarımı
• İstatistiksel ve matematiksel analiz
• İş planlama, tahmin ve karar desteği
• Varlık Sorumluluk Yönetimi, Piyasa Riski ve Nicel Finansal Modelleme dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) finansal hizmet danışmanlığı kapsamında proje değerlendirme
• Çoğunlukla nicel ve nitel özelliklere sahip büyük veri kümelerine dayalı kodlama, test, uygulama, model geliştirme ve doğrulama denetimi ve/veya koordinasyonu
• Devam eden/tamamlanan projeler veya Ar-Ge faaliyetler ile ilgili gerekli belgeleri/sunumları
• Yazılım uygulamaları ve desteği için iş ve BT ekipleri / dış satıcılar arasında koordinasyon desteği sunmak
• Proje ilerlemesini tanımlamak ve izlemek, sorunları çözmek ve düzeltici eylemlerde bulunmak
• Ekonomik analiz, tahmin, ekonomik ve finansal modelleme, zaman serisi analizi, finansal raporlama ve zaman serisi verilerinin işlenmesi,araştırma tasarımı

 

                  Sicil Bilgileri                 

serdar.yildirim.063458@hs01.kep.tr

Oda Sicil No: 50809, Büro Sicil No:24506

SPK Lisans Bilgisi

KGK Lisans Bilgisi : BD/2019/16672

C.V.

Transfer